Berdyansk, Zaporizhia Oblast. Short term rental of the entire accommodation. Berdyansk, Zaporizhia Oblast.

Short term rental of the entire accommodation. Berdyansk, Zaporizhia Oblast

2 listings
 • Pushkyna, Berdyansk, Zaporizhia Oblast

  Pushkyna, Berdyansk

  Zaporizhia Oblast

  900 UAH

  • 2 rooms
  • separate
  • 32/46/63 m²
  • 2nd floor/2 floors

  Berdyansk. Daily rent of a separate home.

 • Vostochnyy, Berdyansk

  Vostochnyy, Berdyansk

  Tsentr, Berdyansk, Zaporizhia Oblast

  300 UAH

  • 2 rooms
  • separate
  • 55 m²
  • 7th floor/9 floors

  Berdyansk. Daily rent of a separate home.