Chernyakhiv selo, Kaharlytskyy rayon, Kyiv Oblast. Sale of land for residential development. Chernyakhiv, Kyiv Oblast.

Sale of land for residential development. Chernyakhiv, Kyiv Oblast

1 ad
  • Chernyakhiv

    Chernyakhiv

    Chernyakhiv selo, Kaharlytskyy rayon, Kyiv Oblast

    241,000 UAH

    Chernyakhiv. Buy residential land.